اجرای سامانه آماب در 8 استان کشور

کتاب های پرند

کتاب چند رسانه ای داستان آموزش مهارت های زندگی

 • داستان آموزشی کودکان
 • آموزش مهارت های اجتماعی
 • آموزش مهارت های دینی
 • آموزش مهارت های کلامی
 • تصویر گری جذاب و پویا
 • دانلود رایگان

آماب

نرم افزار آمابرداری آماب

 • اجرای و پشتیبانی آماربرداری دوره ای منابع آب کشور در 6 استان کشور
 • امکان کنترل حضور آماربرداران در موقعیت منابع
 • تسهیل روند تطبیق آمار ها با چاه های حفاظت
 • سامانه متمرکز و اتوماسیون گردش داده های بین ناظرین و مشاورین
 • امکان استخراج آمار ها در قالب فایل دیتاایز
 • ویرایش گروهی آمار های با استفاده از فایل اکسل
 • امکان نمایش نقشه آنلاین و در GeoServer اختصاصی

ثمن

سامانه مدیریت سرمایه گذاری ثمن

 • مدیریت متمرکز اطلاعات سرمایه گذاری دربخش ساختمان
 • شفاف سازی درآمد ها و هزینه ها
 • اجرای نرم افزار در قالب اندریود برای کارگزاران
 • پنل مدیریتی برای مدیران و سرمایه گذاران
 • محاسبه سود و زیان حاصل به صورت کلی و برای هر سرمایه گذار
 • ثبت هزینه ها و درآمد ها و محاسبه سود و زیان کلی